EQUITYplus GmbH
Infanteriestraße 19 / Geb. 4a
80797 München
Telefon: +49 89-340 77 17 - 125
Telefax: +49 89-340 77 17 - 123

Egenkapitalfinansiering utenom børs

Egenkapital er livsåren til teknologi- og vekstselskap. Kapitalutvidelser er også mulig utenom børsnotering. Avhengig av selskapssituasjonen kan man her velge mellom Venture Capital, Private Equity eller mezzanine-finansiering.
Vi har tilgang til en bred og internasjonal investorbase, inklusive private Business Angels investorer og strategiske og finansielle investorer.