EQUITYplus GmbH
Baierbrunner Straße 25
81379 München
Telefon: +49 89 780 606 - 33
Telefax: +49 89 780 606 – 34

Egenkapitalfinansiering utenom børs

Egenkapital er livsåren til teknologi- og vekstselskap. Kapitalutvidelser er også mulig utenom børsnotering. Avhengig av selskapssituasjonen kan man her velge mellom Venture Capital, Private Equity eller mezzanine-finansiering.
Vi har tilgang til en bred og internasjonal investorbase, inklusive private Business Angels investorer og strategiske og finansielle investorer.