EQUITYplus GmbH
Baierbrunner Straße 25
81379 München
Telefon: +49 89 780 606 - 33
Telefax: +49 89 780 606 – 34

Salg og oppkjøp av selskap

Internasjonal transaksjonsadministrasjon

Salg og virksomheter og aksjeposter er ofte et engangsforehavende med virkninger både for personalet, kundene, leverandørene og eierne. Vårt mål er derfor å tilby profesjonell forberedelse, oppfølging og avslutning av slike transaksjoner.
Mer informasjon om våre salgsprosesser kan fås ved forespørsel per e-mail til info@equityplus.de eller per telefon på +49 89 710462 81.
Oppkjøp av selskaper og aksjeposter er ofte av strategisk karakter for å gripe tak i vekst- og innovasjonspotensial. Oppkjøp åpner også opp for tilgang til nye kunder, distribusjon, produkter, tjenester og know-how. EQUITYplus tilbyr kjøp og salg av virksomheter, og har opparbeidet betydelig erfaring på dette området.